ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน
ศูนย์เอฟดับบลิวดีเฮลท์แคร์

เวลาทำการ แฟกซ์เคลม (Fax claim)
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 20.00น.
สอบถามข้อมูลทั่วไป (Hotline)
ทุกวัน 24 ชั่วโมง
โทร. 02 632 6400