ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน
ศูนย์เอฟดับบลิวดีเฮลท์แคร์

เวลาทำการ แฟกซ์เคลม (Fax claim)
ตั้งแต่เวลา 08:30-20:00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลทั่วไป (Hotline)
ทุกวัน 24 ชั่วโมง
โทร. 02 632 6400